Sounding Life
F E E L  S O M E T H I N G  D I F F E R E N T

Att få komma hem och inte vara på väg någonstans är en känsla vi alla haft. En känsla som många förknippar med glädje, lugn och harmoni. Sounding Life är just det, som att komma hem till något i dig som är äkta, okonstlat och chosefritt, känslor som du kanske inte har mött tidigare. Sounding Life är precis som det låter, ljuda liv. Vårt ljud som vi kallar för rösten är för många av oss en självklarhet som vi tar för givet. Genom Sounding Life kommer denna självklarhet få nya dimensioner såsom; 

Vad säger min röst om mig bakom ord och meningar. Hur låter jag när hela kroppen är med? Varifrån kommer rösten i mig? Varför har rösten olika energier? Vem blir jag när jag hittar min röst? 

Sounding Life använder sig av kroppen, andningen och dess ljud för att öppna upp något större i dig.